Happy birthday, cudowna świnio!

Opowieści o ludziach uwięzionych wiele dni pod gruzami po trzęsieniach ziemi często obiegają świat. Rzadziej słyszy się o zwierzętach, ale one też mogą być takimi bohaterami. W Chinach świętowano właśnie drugą rocznicę cudownego ocalenia świni, która przeżyła 36 dni pod zawalonym budynkiem.