Wielki Mistrz Krzyżaków wraca na Warmię

Na dwa tygodnie przed 600 rocznicą bitwy pod Grunwaldem, na Warmię przyjeżdża Wielki Miostrz Zakonu Krzyżackiego. Biskup Bruno Platter odprawi mszę w obrządku łacińskim w kościele w Łukcie, konsekrowanym ponad sześć wieków temu przez samego Ulricha von Jungingena.