Zamiast „towarzyszy” – „pan” i „pani”

Władze Pekinu poinstruowały kierowców autobusów oraz bileterów, aby porzucili zwyczaj zwracania się do pasażerów per „towarzyszu”. Odtąd mają obowiązywać typowe zwroty grzecznościowe: „Pan” i „Pani”.