Zapraszamy do windy… radioaktywnej

Zła wiadomość dla francuskich użytkowników wind firmy Otis. W ponad 550 z nich inspektorzy wykryli… radioaktywne przyciski.