Żydowski szałas w centrum Warszawy

Szałas, symbol żydowskiego święta Sukot, stanął w Warszawie. Powstał z inicjatywy warszawskich Żydów, skupionych wokół religijnej wspólnoty żydowskiej Chabad Lubawicz, działającej w wielu krajach świata. W Polsce jest ona obecna od trzech lat.